معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به همت مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت دانشگاه، در راستای حمایت از ایده های دانشجویی و هسته های فناور سلامت، اولین کارگاه خلاقیت فناوری سلامت در دانشگاه برگزار گردید.

آقایان مهندس مبتهج و مولایی نسب از مدرسین بنیاد ملی نخبگان فارس در این کارگاه کاملا عملیاتی و مهیج، در خصوص ایده پردازی، نوآوری و خلاقیت در توصیف یک محصول یا خدمت سلامت سخنرانی نمودند.

شایان ذکر است در این کارگاه که با شرکت چشمگیر اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان دانشگاهی برگزار گردید در یک فرایند کاملا عملیاتی دوطرفه مدرسین و حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند.