معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

مقاله آقای دکتر رضا همایونفر و خانم الهام احرام‌پوش با عنوان "New Anthropometric Indices or Old Ones: Which is the Better Predictor of Body Fat?" برای سخنرانی در 5th international congress of prevention and treatment of obesity پذیرفته گردید.

نکات بازر این مقاله در مقایسه روش‌های مختلف ارزیابی چاقی به منظور کمک در جهت انتخاب بهترین شاخص است. به گفته نویسندگان مقاله، چاقی بیماری مزمن و پیچیده‌ای است که به صورت افزایش درصد چربی بدن تعریف می‌گردد. امروزه چاقی به یکی از مهمترین معضلات سلامت عمومی در جهان تبدیل شده است، بطوری که با افزایش شیوع چاقی، شیوع عوارض نامطلوب مرتبط با چاقی نیز افزایش می‌یابند. آن‌چه بیشتر از وزن اهمیت دارد میزان چربی بدن است که به واسطه برخی روش‌های پیشرفته قادر به ارزیابی میزان چربی بدن هستیم ولی دشواری و هزینه‌ی گران این روش‌ها، ضرورت یافتن روش قابل جایگزینی را یادآوری می‌نماید.

افزایش چربی بدن منجر به افزایش تودهی کل بدن در زنان و مردان میگردد. بنابراین وزن بدن عموماً بعنوان شاخصی برای تشخیص چاقی استفاده میشود. چندین روش برای ارزیابی و یا تعیین چربی بدن یا چربی شکمی پیشنهاد شدهاست. این روشها شامل نمایهی تودهی بدن (BMI)، دور کمر (WC)، نسبت دور کمر به دور باسن(WHR)، نسبت دور کمر به قد (WHtR)، ضخامت چین پوستی، دانسیتومتری هیدرواستاتیک و جذب انرژی اشعه ایکس (DEXA) می‌باشند.

در این مطالعه برخی شاخص‌های آنتروپومتری متداول که تعدادی از آنها اخیراً معرفی شده‌اند، در ارتباط با میزان چربی بدن بررسی شده‌اند. هدف از این بررسی پاسخ به این پرسش بود که آیا شاخص‌های جدید از قبیلAbdominal volume index(AVI)، (BAI) Body adiposity index و ABodyShapeIndex(ABSI)نسبت به شاخصهای قدیمی نظیر BMI و WC در تعیین درصد چربی بدن مزیت بیشتری دارند یا خیر.