معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع علاقمندان می رساند، معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور جهت استفاده شرکت های مقیم در دانشگاه های علوم پزشکی از خدمات بهتر ، صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران را معرفی می نماید.

خدمات ارائه شده توسط این صندوق :

1- تدوین طرح کسب و کار(BP ) و طرح سرمایه گذازی (FS )

2-انجام تحقیقات بازار و تدوین طرح بازاریابی و بازرگانی

3-خدمات تجاری سازی

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت http://spfst.ir  زیر مراجعه فرمائید: