معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند فراخوان اولویت های تولید مواد آرایشی بهداشتی و شوینده در سایت دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به آدرس www.hbi.ir ،دفتر توسعه فناوری سلامت، گروه فناوری های تخصصی، کمیته ها در دسترس می باشد..

از پژوهشگران عزیز تقاضا می گردد طرح های مورد نظر خود را به پست الکترونیکی ارسال نمایند.