معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع پژوهشگران گرامی می رساند دومین همایش سالیانه پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی سمنان با همکاری مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی سمنان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار میشود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت Webinar.semums.ac.ir/ARCsem مراجعه نمایید.