معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

دکتر حبیب شریف رئیس بنیاد ملی نخبگان استان فارس و هیئت همراه طی بازدیدی که از دانشگاه علوم پزشکی فسا داشتند با جمعی از اعضای هیئت علمی و هیئت رئیسه دانشگاههای فسا دیدار و اهداف و برنامه های سازمان را برای آنها تشریح نمودند. فرصت های حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان ، پژوهشگران و اساتید در طی این نشست مورد تاکید قرار گرفت.

در طی نشست دیگری دکتر شریف با دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه دیدار و برنامه های بنیاد را برای حمایت از استعدادهای برتر و پروژه های تحقیقاتی برای انها تشریح نمودند. حمایت بنیاد از برنامه هایی چون استارت آپ ها، مراکز شتابدهی اندیشه و فناوری و کارگاههای خلاقیت و نوآوری جزو مواردی بود که برای دانشجویان معرفی گردید.