معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

با توجه به برگزاری دومین جشنواره پژوهشی حکیم شرق در آذر ماه سال جاری مبنی بر تعیین پژوهشگر برتر، از کلیه پژوهشگران هیات علمی در علوم پایه و علوم بالینی و مربیان و دانشجویان دعوت به عمل می آید که مدارک و مستندات پژوهشی خود را از تاریخ1/1/1393الی 30/12/1393 همراه با فرم های مربوطه تکمیل نموده و تا روز شنبه مورخ 23/8/1394 به کارشناس ارزشیابی سرکار خانم بردبار زارعی  تحویل نمایند.

پیوست ها:

ایین نامه پژوهشگر هیات علمی.pdf حجم فایل:307.96 کیلوبایت
ایین نامه پژوهشگر برتر دانشجویی.pdf حجم فایل:613.60 کیلوبایت
فرم انتخاب پژوهشگر برتر هیات علمی.docx حجم فایل:16.33 کیلوبایت
فرم انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی.doc حجم فایل:126.00 کیلوبایت