معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع اساتید محترم بالینی میرساند کارگاه روش تحقیق در روز سه شنبه مورخ 06/03/ 1394 ساعت 13 تا 15 در سالن اجتماعات بیمارستان ولیعصر(عج )برگزار میگردد.