معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطلاع پزشکان محترم میرساند برنامه پزشک پژوهشگر، برای حمایت از نخبگان و کمک به رشد و شکوفائی حداکثری پزشکان و دندانپزشکان صاحب استعداد برتر و تربیت دانشمندان مسلط به علوم پایه و بالینی، در دانشگاهها تدوین شده است و در شصتمین جلسه مورخ 17/3/1394 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به تصویب رسیده است.

پیوست ها:

آیین نامه برنامه پرشک پژوهشگر.pdf حجم فایل:207.09 کیلوبایت