معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

احتراماً به استحضار می سراند با توجه به نامه ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در خصوص رعایت هر چه بیشتر اخلاق در پژوهش و جلوگیری از تخلفات پژوهشی در طرحها و پایان نامه ها، تمامی دانشجویان تحصیلات تكمیلی اعم از كارشناسی ارشد و دانشجویان دكتری عمومی موظف هستند بعد از ثبت عنوان و قبل از ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان پروپوزال پایان نامه خود را در گروه مربوطه تصویب كرده و صورتجلسه دفاع از پروپوزال خود را به معاونت پژوهشی ارائه نمایند. شایان ذكر است خبر فوق شامل دانشجویان دكتری عمومی ورودی سال 1389 به بعد می باشد.

پیوست ها:

proposal defen form.docx حجم فایل:65.94 کیلوبایت