معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

وزیر بهداشت دکترسیدحسن هاشمی به استناد رای صادره دردویست و چهل و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی مورخ 15آذرماه سالجاری با تاسیس مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی فسا موافقت اصولی بعمل اوردند.