معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در راستای تحول و شکوفایی بستر پژوهش اولین دوره جشنواره حکیم شرق را از تاریخ 23/9/1393 الی 25/9/1393 برگزار نمود.

در روز یکشنبه مورخ 23/9/1393 دکتر مجتبی زارعی دبیر شورای عالی توسعه تحقیقات علوم پزشکی وزارت بهداشت در زمینه تحقیق وپژوهش در حضور اساتید و دانشجویان سخنان خود را ایراد نمودند . به مناسبت هفته پژوهش در روز سه شنبه مورخ 1393.9.25 مراسمی برگزار گردید. در این مراسم دکتر بهرامعلی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه در مورد عملکرد معاونت در دو سال اخیر ،همچنین پیشرفت های حاصله و نیز جایگاه پژوهش ایران در سطح دنیا سخنانی ایراد نمودند.سپس پروفسور حبیب فیروزآبادی ،چهره ماندگار کشوری و جز صد دانشمند برتر دنیا با بیانات ارزشمند خود از اهمیت نقش اساتید و دانشجویان در پیشرفت پژوهش صحبت نمودند و حضور تک تک افراد در همه حوزه ها و رشته ها را در پیشبرد اهداف کشور موثر دانستند.در پایان جلسه از اساتید و دانشجویان پژوهشگر برگزیده تقدیر و جوایزی به رسم یادبود اهدا گردید.