معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

با توجه به برگزاری اولین جشنواره پژوهشی حکیم شرق در تاریخ 9/25/ 1393 مبنی بر تعیین پژوهشگر برتر، از کلیه پژوهشگران هیئت علمی در علوم پایه و علوم بالینی و مربیان و دانشجویان دعوت به عمل می اید که مدارک و مستندات پژوهشی خود را از تاریخ 1/1/1392 الی 29/12/1392 همراه با فرم های موجود در سایت تکمیل نموده و تا پایان آبان ماه به معاونت پژوهشی (خانم بردبار زارعی ) تحویل نمایید.