معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطّلاع می رساند جلسه دفاع آقای مهران پوربرفه یی در روز سه شنبه مورخ 11/6/1393 راس ساعت 10:30 در سالن حکمت 1برگزار می گردد.