معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

چهارمین دوره مدرسه تابستانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جهرم توسط کمیته تحقیقات دانشجویی از تاریخ 5/6/1393 الی 8/6/1393 دردانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. در این دوره ریاست دانشگاه دکتر علیرضا عسکری و معاون تحقیقات و فناوری دکتر احسان بهرامعلی حضور یافتند و مراتب خوشحالی و خرسندی خود را از برگزاری این همایش در دانشگاه علوم پزشکی فسا اعلام داشتند .

به گفته نفیسه اکبری سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی در این دوره که با حضور دانشجویان هشت دانشگاه عضو شبکه همکار جنوب کشور برگزار شد پروپوزال های دانشجویان توسط داوران حاضر در جلسات مورد بررسی قرار گرفت و در انتها پروپوزال های برتر انتخاب و جوایزی به رسم یادبود به برترین ها تعلق گرفت .