معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطّلاع می رساند جلسه دفاع خانم پریوش احمدفرد در روز شنبه مورخ 8/6/1393 راس ساعت 10:30 در سالن حکمت 2 برگزار می گردد.