معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطّلاع می رساند جلسه دفاع خانم دنا معصومی در روز شنبه مورخ 1/6/1393 راس ساعت 13 در سالن حکمت 1 برگزار می گردد.