معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطّلاع می رساند جلسه دفاع خانم مهشید قدرت در روز دوشنبه مورخ 20/5/1393 راس ساعت 12:30در سالن حکمت 1 برگزار می گردد.