معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطّلاع می رساند جلسه دفاع خانم محبوبه صالح در روز چهارشنبه مورخ 1/5/1393 راس ساعت 12در سالن حکمت 1 برگزار می گردد.