معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به اطّلاع می رساند جلسه دفاع آقای محسن رضایی یکشنبه مورخ 22/4/1393 راس ساعت 15 در سالن حکمت 1 برگزار می گردد.