معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

واحد توسعه تحقیقات بالینی یازدهمین کارگاه خود را در روز سه شنبه مورخ 10/4/1393 با عنوان " آشنایی با نحوه نمونه گیری" توسط آقای محمد مهدی نقی زاده برگزار نمود.

پیوست ها:

sampling.rar حجم فایل:1.11 مگابایت