معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

واحد توسعه تحقیقات بالینی دهمین کارگاه خود را در روز سه شنبه مورخ 3/4/1393 با عنوان "error in epidemiologic studies" توسط خانم فرزانه مباشری برگزار نمود.

پیوست ها:

error in epidemiologic studies.pdf حجم فایل:1.34 مگابایت