معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

واحد توسعه تحقیقات بالینی نهمین کارگاه خود را در روز سه شنبه مورخ 27/3/1393 با عنوان "آشنایی با انواع مطالعات" توسط خانم فرزانه مباشری برگزار نمود.در این کارگاه خانم مباشری به توصیف مطالعات cinical trial study پرداختند.

پیوست ها:

clinical trial study.pdf حجم فایل:823.99 کیلوبایت