معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

واحد توسعه تحقیقات بالینی هشتمین کارگاه خود را در روز سه شنبه مورخ 20/3/1393 با عنوان "آشنایی با انواع مطالعات" توسط خانم فرزانه مباشری برگزار نمود.در این کارگاه خانم مباشری به توصیف مطالعات case control study پرداختند.

پیوست ها:

case control study.pdf حجم فایل:769.50 کیلوبایت