معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

 پروفسور رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزرات بهداشت و هیات همراه از مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر و آزمایشگاههای مرکزی تحقیقات و کوهورت دانشگاه علوم پزشکی فسا بازدید نمودند.

در این سفر که بمنظور راه اندازی مطالعه کوهورت ملی PERSIAN در فسا انجام شده بود آقای دکترحسین پوستچی و سرکارخانم دکتر رحیمی از مدیران و دست اندرکاران این مطالعه ایشان را همراهی می کردند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت پس از بازدید از امکانات فراهم شده در دانشگاه شامل مرکز تحقیقات بیماریهای غیرواگیر و آزمایشگاههای مرکزی تحقیقات و کوهورت ، در جلسه ای با حضور محققین و هیات رییسه دانشگاه با اشاره به فعالیت های وزارت بهداشت پس از انقلاب اظهار داشت : در این سالها به نحو زیادی بی عدالتی را کم کرده ایم و سعی بر این بوده که در تمام نقاط کشور خدمات بهداشتی و درمانی مناسب ارائه شود.
دکتر ملک‌زاده مهمترین دستاورد نظام سلامت را افزایش امید به زندگی به میزان 22 سال با وجود جنگ، زلزله و حوادث مختلف عنوان کرد و افزود: امیدواریم بتوانیم امید به زندگی در بدو تولد را به 80 سال برسانیم.
توجه ویژه به مباحث سلامت عمومی در کشور با تاکید بر پیشگیری از بیماریهای کشنده و غیرواگیر و لزوم اجرای مطالعات کوهورت و تشکیل سیستم ثبت بیماری ها از تاکیدات دکترملک زاده بود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر لزوم پرداختن دانشگاه به پژوهش و شرکت فعال در توسعه دانش فعلی با رویکرد حل مشکلات کشور تاکید و دانشگاه علوم پزشکی فسا به عنوان مرکزی پر پتانسیل در اجرای طرح های ملی مورد توجه قرار گرفت.
در پایان دکترملک زاده و هیات همراه از مرکز اصلی مطالعه کوهورت واقع در شهر ششده بازدید کردند و با تخصیص امکانات مورد نیاز و مهیا نمودن شرایط لازم توسط دانشگاه امید آن می رود که دانشگاه علوم پزشکی فسا از مراکز نمونه اجرای این مطالعه ملی باشد.