معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

کمیته تحقیقات دانشجویی دوشنبه مورخ 22/2/1393 کارگاهی با عنوان "چگونه یک سوال پژوهشی را مطرح کنیم؟" در محل سالن نحوی دانشگاه برگزار نمود. مدرس این کارگاه جناب آقای دکتر علی اصغرکریمی دبیر کنونی کمیته تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشجوی سابق دانشگاه علوم پزشکی فسا بود. شایان ذکر است این کارگاه از مجموعه کارگاه های مدون کمیته تحقیقات می باشد که هر هفته جهت توانمندسازی دانشجویان علاقمند به پژوهش دانشگاه برگزار می شود.