معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

هفته پژوهش با برگزاری مراسم ویژه ای از سوی معاونت تحقیقات وفن آوری دانشگاه علوم پزشکی فسا در حالی به پایان رسید که دو اتفاق مسرت بخش روح تازه ای به دو کالبد پژوهش دانشگاه دمید . یکی نمایه شدن مجله ی دانشگاه علوم پزشکی فسا در chemical abstracts که به گفته دکتر بهرامعلی معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه ایندکس مجله را از گروه 4 به گروه 2 ارتقا می دهد. این بدان معناست که تنها یک پله تا نمایه شدن درISI  فاصله وجود دارد.

دوم تصویب پروپوزال داخلی ، مطالعه بزرگ کوهورت فسا با حضور جمع کثیری از استادان هیئت علمی دانشگاه بود که در صورت ادامه روند کنونی و عملیاتی شدن این مطالعه شهرستان فسا از معدود مراکز مجری مطالعه ای در این مقیاس در کشور خواهد بود.در پایان دکتر بهرامعلی با آرزوی رشد و تعالی هر چه بیشتر روحیه ی تحقیق در نزد استادان و دانشجویان دانشگاه برنامه های در پیش رو معاونت خود را در پیشبرد و گسترش تحقیقات دانشگاهی و توجه به فعالیت های پژوهشی اصیل و پرهیز از pseudoscience پیش بردند.

در پایان جلسه از سردبیر مجله (جناب آقای دکتر محمد حسن مشکی باف) و مدیران اجرایی (آقای قادر اله وردی،  خانم نفیسه اکبری و آقای جواد جمشیدی) و کارشناسان پژوهشی (خانمها زهرا بردبار، زهرابردبار زارعی، رضوان بیژنی، سروش دادوری ) و نیز پژوهشگر برتر دانشجویی سال 91 ( آقای علیرضا منافی ) تقدیر نمودند