معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

هسته های فناور و شرکت های مستقر در مرکز رشد

ارتباط با صنعت

ارتباط با صنعت در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیه علمی و پژوهشی کشور جهت ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا بدینوسیله پتانسیل علمی اساتید دانشگاه جهت انجام طرح های اجرایی اعلام می دارد. در همین راستا، علاقمندان و پژوهشگران ...

خدمات ثبت

خدمات ثبت با توجه به درخواست های ارسالی و هماهنگی های انجام شده، موسسات زیر خدمات ثبت شرکت، برند، اختراع و ... را از طریق حقوقی ارائه می نمایند.  خدمات ثبت شرکت ♦ موسسه حقوقی پدیده (جناب آقای جایروندی) 32326024-  071 09170222520 ♦ موسسه حقوقی موسوی (سرکار ...

تماس با ما

تماس با ما نشانی فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی- مرکز رشد تلفن مستقیم 071-53316300 تلفن دانشگاه 53350994-6 پست الکترونیک emailProtector.addCloakedMailto("ep_9523147e", 1);

هسته های فناور و شرکت های مستقر در مرکز رشد

هسته های فناور و شرکت های مستقر در مرکز رشد 1-شرکت پارسی ژن اعضاء: دکتر احسان بهرامعلی- دکتر حبیب ا... ذاکری- مهندس محمد رضا هاشمی زمینه فعالیت: مانیتور ریموت بیوبانک (تولید پروتوتایپ) نرم افزارهای اختصاصی سیستم های ثبت بیماری ها (تولید محصول) 2-هسته فناور تولید Angio Assist Ball اعضاء: ...

پرسش های متداول

پرسش های متداول مركز رشد واحدهای فناوری چگونه سازمانی است ؟ مركزی تحت مدیریت متخصصین حرفه ای است كه با ارائه خدمات از ایجاد و توسعه ی حرفه های جدید توسط كارآفرینان پشتیبانی می كند. واحدهای نوپای فعال كه در زمینه های مختلف منتهی به فناوری فعالیت می كنند ...