معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

تماس با ما

نشانی

فسا- میدان ابن سینا- دانشگاه علوم پزشکی- مرکز رشد

تلفن مستقیم

071-53316300

تلفن دانشگاه

53350994-6

پست الکترونیک