معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

ارتباط با صنعت

در راستای نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی و تقویت بنیه علمی و پژوهشی کشور جهت ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی فسا بدینوسیله پتانسیل علمی اساتید دانشگاه جهت انجام طرح های اجرایی اعلام می دارد. در همین راستا، علاقمندان و پژوهشگران محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر می تواند از طریق مدیریت فناوری و مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه، در تماس باشند.

1-      ساخت داروهای گیاهی

2-      ساخت وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی

3-      ساخت وسایل و تجهیزات پزشکی

4-      طراحی و اجرای نرم افزارهای ثبت بیماری

5-      طراحی ساختارهای نانوبیوتکنولوژی

شایان ذکر است عزیزان فعال در بخش صنعتی در صورت تمایل می توانند هرگونه علاقمندی لازم در همکاری مرتبط با علوم پزشکی را می توانند جهت بررسی به این حوزه انعکاس نمایند.

07153316300

دکتر عباس عبداللهی

رییس مرکز رشد و مدیریت فناوری دانشگاه