معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مدیریت پژوهشی

کنگره ها و کارگاه ها

کنگره ها و کارگاه ها ♦ اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیر واگیر ♦ ششمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور ♦ کارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی ♦ کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی ♦ کارگاه نقد و داوری ...

اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1393

 اعضای هیئت علمی مرکز در سال 1393 ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی 1 علیرضا عسكری دكتری تخصصی ارتوپدی استادیار 2 احسان بهرامعلی دكتری تخصصی قلب وعروق استادیار 3 حبیب اله ذاكری دكتری تخصصی بیهوشی استادیار 4 فاطمه خواجه دكتری ...

لیست مجلات نامعتبر

لیست مجلات نامعتبر ♦ لیست مجلات نامعتبر وزارت بهداشت ♦ لیست مجلات نامعتبر منتشر شده توسط وزارت علوم ♦ لیست مجلات نامعتبر منتشر شده توسط دانشگاه آراد اسلامی

پرسش های متداول

پرسش های متداول پژوهش و حمایت مالی کمیته تالیف و ترجمه کمیته تحقیقات دانشجویی مجله علمی دانشگاه