معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نام مدرس: دکتر رضا همایونفر               تاریخ برگزاری: 27/06/1396

 

آموزش جستجو در Google Scholar

 Library portal

Pereferences

Basic search

Advanced search

Search results

 creating e-mail alerts

finding the full text of

the resource

آموزش جستجو در Pubmed

مراحل یک کاوش علمی

فرموله کردن سوال و فایده ی آن

تعیین استراتژی جستجو

انواع کاوش در پاب مد

mesh

آموزش استفاده از Science Direct

عضویت در  Science Direct

انواع جستجو و...

پیوست ها:

CV.pdf حجم فایل:298.44 کیلوبایت
scientific search.pdf حجم فایل:9.36 مگابایت
program.pdf حجم فایل:174.87 کیلوبایت
participants.pdf حجم فایل:217.19 کیلوبایت
Workshop survey.pdf حجم فایل:300.44 کیلوبایت