معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

♦ ایده،خلاقیت وطرح کسب و کار

♦ تجزیه و تحلیل بازار و برنامه بازاریابی

♦ تکنیک های خلاقیت

♦ اهمیت تفکر و دنیای تغییرات

♦ مبانی خلاقیت

♦ تکنیکهای خلاقیت

♦ ایده یابی و شکار فرصت ها

♦ مبانی طرح کسب و کار

♦ استراتژی کسب و کار

♦ تجزیه وتحلیل بازار و برنامه بازاریابی

♦ فعالیتهای بازاریابی و فروش

♦ محصولات و خدمات

♦ عملیات اجرایی

♦ مدیریت منابع انسانی و مدیریت و مالکیت و ساختارهای قانونی

♦ تجزیه و تحلیل مالی و معرفی منابع

پیوست ها:

tejerisazi.pdf حجم فایل:755.05 کیلوبایت