معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مدیریت پژوهشی

ردیف نام نام خانوادگی مدرك تحصیلی رشته تحصیلی مرتبه علمی
1 علی اکبر احمدی آسور دكتری تخصصی بیماریهای قلب و عروق استادیار
2 محمد اكراهی دكتری تخصصی بیماریهای عفونی استادیار
3 زهرا بازرگانی فوق تخصص كلیه كودكان استادیار
4 سید محمد بنی فاطمی خراسانی دكتری تخصصی چشم پزشكی استادیار
5 احسان بهرامعلی دكتری تخصصی قلب وعروق استادیار
6 مریم بهمنیار دكتری تخصصی اطفال استادیار
7 بابک پزشکی دكتری تخصصی بیماریهای داخلی استادیار
8 علیرضا توسلی دكتری تخصصی آسیب شناسی استادیار
9 محمد جمالی دكتری تخصصی جراحی مغز و اعصاب استادیار
10 علی حسینی پور دكتری تخصصی بیهوشی استادیار
11 محمدحسن حورنگ فوق تخصص جراحی اطفال استادیار
12 علی اصغر خالقی دكتری تخصصی طب اورژانس استادیار
13 حبیب اله ذاكری دكتری تخصصی بیهوشی استادیار
14 زهرا زارعی دكتری تخصصی جراحی عمومی استادیار
15 سام زراعتیان نژاد دوانی دكتری تخصصی جراحی قلب و عروق استادیار
16 فاطمه عابد پور دكتری تخصصی رادیولوژی استادیار
17 علیرضا عسكری دكتری تخصصی ارتوپدی استادیار
18 یوسف غلامپور فوق تخصص ریه استادیار
19 نریمان قناطیر دكتری تخصصی خون و سرطان استادیار
20 سید علاء كاظمینی فوق تخصص گوارش بالغین استادیار
21 سینا کرمی مقام دكتری تخصصی نوزادان استادیار
22 رویا كوكبی دكتری تخصصی زنان وزایمان استادیار
23 محمدحسین لهراسب دكتری تخصصی پوست استادیار
24 پوپك محقق فوق تخصص روماتولوژی بالغین استادیار
25 سیاوش معتضدیان دكتری تخصصی گوش وحلق وبینی استادیار
26 مریم مقبول دكتری تخصصی آسیب شناسی استادیار
27 قاسم نیكفر فوق تخصص غدداطفال استادیار
28 بهنام هدایت فوق تخصص غددداخلی ومتابولیسم استادیار
29 آروین هدایتی دكتری تخصصی روان پزشكی استادیار
30 سلمان وجدانی دكتری تخصصی بیهوشی استادیار
31 محمدكاظم وكیل دكتری تخصصی داخلی استادیار
32 غلامعباس ولی زاده دكتری تخصصی بیماریهای قلب وعروق استادیار
33 میترا یزدانی سروستانی فوق تخصص گوارش و كبد بالغین استادیار