معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات توسط استاد بزرگوار جناب آقای دکتر بهروز آستانه، سردبیر محترم مجله ی Iranian Journal of Medical Sciences و عضو محترم هیات تحریریه مجله BMJ، در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید. این کارگاه دو روزه از دوشنبه و سه شنبه 10 و 11 خرداد ماه با حضور اساتید محترم پایه و بالینی دانشگاه و همچنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی و استعداد درخشان برگزار گردید. سرفصل های تدریس شده به شرح زیر می باشد:

آشنایی با نحوه غربالگری علمی مقالات در دفاتر مجلات

آشنایی با مشکلات و روش های داوری در مجلات به همراه اصول استاندارد داوری مقالات توسط اعضاء هیئت علمی

انگلیسی مدرن مورد استفاده در هنگام نوشتن مقالات واشتباهات رایج انگلیسی هنگام مقاله نویسی

روش صحیح ومدرن نوشتن مقالات پزشکی بر اساس استانداردهای ژورنال های معتبر