معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

معرفی انواع منابع الکترونیک

♦ معرفی منابع الکترونیک در دسترس دانشگاه و نحوه ی استفاده از این منابع خارج از محیط دانشگاه (off campus)

♦ آشنایی و معرفی کلی با روش های جستجوی منابع الکترونیک

♦ آشنایی با Google scholar و نحوه جستجوی مقالات در این موتور جستجو

♦ آشنایی با Pubmed و نحوه ی جستجوی مقالات در این پایگاه

♦ آشنایی با Embase و نحوه ی جستجوی مقالات در این پایگاه (در صورت دسترسی)

♦ نحوه ی جستجوی منابع الکترونیک در Clinical key و Uptodate

♦ آشنایی با پایگاه Science Direct

♦ آشنایی با منابع الکترونیک پایگاه Ovid

♦ آشنایی با پایگاه های جستجوی مقالات فارسی (SID, Magiran)

پیوست ها:

جستجوی منابع الکترونیک.pptx حجم فایل:2.87 مگابایت