معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

نقش علم و دانش در توسعه و عقب ماندگی كشور

تفاوت علم و فناوری

اقتصاد دانش بنیان(‌ بیان مهمترین ویژگی های اقتصاد دانش بنیان و مهمترین شاخص های اقتصاد دانش بنیان همچنین ویژگی ها ی مهمی كه اقتصاد دانش بنیان را متمایز می كند.)

چرا شركت ثبت كنیم؟

مزایای ثبت شركت

مراحل ثبت یك شركت

شركت های دانش بنیان:

تعریف

اهداف شركت های دانش بنیان

زمینه های فعالیت شركت های دانش بنیان

مهمترین قوانین و اسناد حمایت از شركت ها و موسسات دانش بنیان

مواد قانونی اصلی در حمایت از حضور اعضای هیأت علمی در شركت های دانش بنیان

انواع شركت های دانش بنیان

شاخص ها و وی‍ژگی های شركت های دانش بنیان

چگونگی راه اندازی شركت های دانش بنیان

گام های كلیدی برای راه اندازی شركت های دانش بنیان

نحوه مشاركت دانشگاه ها در شركت های دانش بنیان

عوامل موفقیت شركت های دانش بنیان

حمایت ها و مجازات ها

شرایط پذیرش طرح های دانش بنیان

فهرست كالاهای دانش بنیان

فرآیند تشخیص صلاحیت شركت های دانش بنیان

شركت های دانش بنیان و مراكز رشد

جهت دریافت فابل کارگاه بر روی گزینه زیر را دانلود نمایید.

 

پیوست ها:

ghavanin danesh bonyan.pdf حجم فایل:541.33 کیلوبایت