معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مفاهیم و کاربردهای علم ‌سنجی

معرفی خلاصه ای از شاخص ‌های علم‌ سنجی

آشنایی با نمایه‌نامه‌های استنادی

معرفی Journal Citation Report (JCR)

ضریب تاثیر مجلات Impact Factor

معرفی شاخص   H-Index

معرفی ESI

معرفی شاخص های علم سنجی Scopus (SNIP, IPP, SJR)

معرفی وب سایت scimagojr.com

جستجو و تحلیل استنادی در Scopus و Web of Science

 

جهت دریافت فابل کارگاه بر روی گزینه زیر را دانلود نمایید.

پیوست ها:

Science Survey.pdf حجم فایل:3.23 مگابایت