معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

معاونت تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 
کارگاه های سال 99

وبینار اخلاق در آثار پژوهشی

 کارگاه های سال 98

کارگاه اخلاق 98

کارگاه های آشنایی با پژوهش در طب بالینی 98

برگزاری کارگاه آشنایی با برنامه ی ثبت بیماری ها

 کارگاه های سال 97

 کارگاه آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی ایران (نوپا)

کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی 

کارگاه ثبت بیماری ها سال 97


 کارگاه های سال 96
 
کارگاه Endnote
کارگاه جستجوی منابع الکترونیک 
کارگاه علم سنجیScientometrics
کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی
 کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده‌های پژوهشی
کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
کارگاه مرور سیستماتیک

 

  کارگاه های سال 95

 اولین کنگره کشوری دانشجویی کنترل بیماری های غیر واگیر
ششمین کنگره کمیته های تحقیقات دانشجویی شبکه همکار جنوب کشور
ارگاه اخلاق در پژوهش ویژه اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی
کارگاه نقد و داوری تخصصی مقالات
کارگاه مقدماتیSystematic Review
کارگاه آموزشی ثبت بیماریها (28 شهریور ماه) مدرس: دکتر احسان بهرامعلی 
کارگاه تجزیه و تحلیل داده های پژوهشی ( 17 شهریور ماه)  مدرس: دکتر عزیزا... دهقان
کارگاه علم سنجی (12 مهر ماه) مدرس: خانم الهام احرام پوش
کارگاه آشنایی با قوانین شرکت‌های دانش بنیان (24 آبان ماه) مدرس: خانم مصلی نژاد
کارگاه مالکیت فکری و ثبت پتنت (22 آذر ماه) مدس: دکتر اسماعیل میرزایی
کارگاه جستجوی منابع الکترونیک
Evidence Based Medicine
کارگاه تجاری‌سازی فناوری
کارگاه آموزش نرم‌افزارهای مدیریت منابع