معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

مدیریت پژوهشی

سرفصل های کارگاه آموزش نرم افزار های مدیریت منابع

سرفصل های کارگاه آموزش نرم افزار های مدیریت منابع ♦ مرجع نگاری ♦ استناد چیست؟ ♦ تفاوت C&R ♦ معرفي EndNote X7 ♦ روش نصب نرم افزار ♦ چگونه يک کتابخانه شخصي بسازيم؟ ♦ ورود اطلاعات به نرم افزار ♦ جستجو در پايگاه اطلاعاتي/ ذخيره/ انتقال به کتابخانه شخصي ♦ آشنايي با نوار ابزار EndNote در محيط Word ...

آیین نامه استفاده از دوره فرصت مطالعاتی

آیین نامه استفاده از دوره فرصت مطالعاتی عنوان قانون: متن قانون: مقدمه(از آيين نامه ها) با استعانت از خداوند متعال و به منظور ايجاد فرصت لازم جهت بهره گيري اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و دانشكده ها و مؤسسات تحقيقات علوم پزشكي وابسته به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي از دستاوردهاي ...

سرفصل های کارگاه تجاری سازی فناوری

سرفصل های کارگاه تجاری سازی فناوری ♦ ایده،خلاقیت وطرح کسب و کار ♦ تجزیه و تحلیل بازار و برنامه بازاریابی ♦ تکنیک های خلاقیت ♦ اهمیت تفکر و دنیای تغییرات ♦ مبانی خلاقیت ♦ تکنیکهای خلاقیت ♦ ایده یابی و شکار فرصت ها ♦ مبانی طرح کسب و کار ♦ استراتژی کسب و کار ♦ تجزیه وتحلیل بازار ...

سرفصل های کارگاه Evidence Based Medicine

سرفصل های کارگاه Evidence Based Medicine  ♦ خیر مقدم و افتتاح کارگاه ♦ مقدمه و اهمیت پزشكی مبتنی بر شواهد PICO- Problem Intervention Comparison Outcome♦  ♦ كارگروهی PICO ♦ منابع طبابت بالینی مبتنی بر شواهد (5S) و شیوه های جستجو ♦ جستجوی شواهد در پایگاههای PubMed و كوكران ♦ كارگروهی بررسی ...

مقالات چاپ شده در سال 1394

مقالات چاپ شده در سال 1394 Metabolic Syndrome as a Risk Factor for Osteoarthritis Askari A, Shahabfard Z, Ehrampoush E , Bahramali E , Homayounfar R   Blood Glucose Alterations in Spinal Anesthesia versus General Anesthesia in Those Undergoing Cesarean Section Delivery: A Cohort ...