معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

علم سنجی

چاپ یک مقاله در چند مجله

چاپ یک مقاله در چند مجله آیا می توان یک مقاله را در بیش از یک نشریه submit کرد؟ باید بگوییم که جواب منفی است. و نمی توان یک مقاله را در بیش از یک نشریه به چاپ رساند. زیرا از نظر اخلاق پژوهشگری این کار ناپسند است. داوران در مرحله داوری وقت خویش را هزینه می کنند تا در مورد مقاله ...

چارچوب نظری پایان نامه و پروپزال

چارچوب نظری پایان نامه و پروپزال چارچوب نظری به مجموعه ای از گزاره ها می گویند که توانایی تبیین یا طبقه بندی متغیر وابسته یا اصلی تحقیق را دارد. همگرایی این گزاره ها به لحاظ نظری، توسط پژوهشگر ثابت می شود. اینگونه همگرایی ممکن است از یک نظریه خاص یا تلفیقی از نظریات مختلف باشد. استفاده ...

ویژگی های یک دانشمند موفق

ویژگی های یک دانشمند موفق تا کنون به این مطلب فکر کرده اید که چرا نام برخی از دانشمندان نظیر ادیسون، انیشتین، داروین و... هیچ گاه فراموش نمی شود؟ چه چیز باعث می شود این افراد از دیگر پیشکسوتان علم و دانش موفق تر باشند؟ در اینجا سعی شده است که تعدادی از فاکتورهای روانشناسی که ...

پروپزال نویسی(قسمت دوم)

پروپزال نویسی(قسمت دوم) پروپزال نویسی(قسمت دوم) در قسمت قبلی به 2 مورد شیوه پروپزال نویسی پرداخته شد که در اینجا به ادامه آن می پردازیم: 3- زمینه و تاریخچه مختصری از موضوع پژوهش در این قسمت توضیح داده می شود که چرا مسئله انتخاب شده، یک مسئله عمده حرفه ای و یا اجتماعی بوده ...

ویرایش همزمان دوبخش از یک سند متنی در نرم افزار Word

ویرایش همزمان دوبخش از یک سند متنی در نرم افزار  Word مطمئناٌ تا کنون برای آماده سازی یک فایل متنی به ویرایش قسمت های دیگری از آن نیاز یافته اید. رایج ترین روشی که بیشتر کاربران استفاده می کنند پرش میان دو صفحه است. به این ترتیب که از یک صفحه اطلاعات را حفظ می کنند، به صفحه ای که می خواهند ویرایش را انجام ...

مقایسه محتوای دو فایل WORD در نسخه 2007 به بالاتر

مقایسه محتوای دو فایل WORD در نسخه 2007 به بالاتر مقایسه محتوای دو فایل WORD در نسخه 2007 به بالاتر فرض کنید می خواهید محتوای دو فایل WORD را با هم مقایسه کنید. این امر اغلب زمانی اتفاق می افتد که قصد دارید تفاوت های نسخه اصلی و یک نسخه اصلاح شده یک متن را بیابید. خوشبختانه این قابلیت در نرم افزار Word ...

مقاله مروری چیست؟

مقاله مروری چیست؟ تحقیقی که برای فهم و درک بهتر افراد و همچنین تجمیع یک موضوع تحقیقی، با ساز و کاری خلاصه و سازماندهی شود را مقاله مروری می گویند.یک مقاله مروری بیشتر به طبقه بندی تحقیقات می پردازد و در عوض چندان توجهی به فرض و ابتدای تحقیقات ندارد. بلکه آنچه مهم است، ...

یافته ها در مقاله علمی

یافته ها در مقاله علمی در قسمت یافته ها، نتایج حاصل از تحقیق به فعل مجهول یا معلوم و در زمان گذشته نوشته می شود. نتایج بایستی به صورت واضح و بدون تفسیر نوشته شوند و می توان آن ها را به صورت متن، جدول، نمودار یا ترکیبی از آن ها ارائه کرد. اما نمی توان نتایج را به بیش از یک روش ...

ویرایش علمی یا تخصصی چیست؟

ویرایش علمی یا تخصصی چیست؟ ویرایش علمی یا تخصصی چیست؟ ویرایش علمی به فعالیتی اطلاق می شود که بعد از تدوین اثر علمی و انجام مراحل داوری برای از بین بردن ناموزونی های محتوا و بهبود روند ارتباط انجام می شود. تلاش ویراستار این است که ناصافی ها را رفع کند و برخی خطاهای احتمالی نویسنده ...