معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

اداره علم سنجی

عناوین طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق

عناوین طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق   طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 99 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 98 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 95 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\research\components\com_content\router.php on line 67

طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94

طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 طرح های مصوب کمیته اخلاق در سال 94 ردیف عناوین طرح های مصوب کمیته اخلاق مجری اول شماره طرح تاریخ تصویب در کمیته اخلاق 1 بررسی میزان شیوع ویروس نقص ایمنی انسانی( اچ.آی.وی) و هپاتیت C در میان مصرف کنندگان مواد مخدر مراجعه کننده به ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\research\components\com_content\router.php on line 67

عناوین طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 95

عناوین طرح ها و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال 95 پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق در سال  95   ردیف عناوین پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق دانشجو استاد راهنما کد اختصاصی مصوبه تاریخ تصویب  در کمیته اخلاق 1 بررسی نگرش و آگاهی دانشجویان پزشکی مقطع بالینی ...