معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

علم سنجی

معمولا محققان در تحقیقات خود با محدودیت هایی روبرو می شوند که بخشی از آنان در ابتدای کار نیز خود را نشان می دهند . رکن اصلی هر پژوهش، دسترسی به آمار و اطلاعات است. در این راستا، دستیابی به کتب ، مجلات ، آمار ، بانکهای اطلاعاتی  و ...  در کشورمان سهل و آسان نیست. کمبود هر یک از خدمات تحقیق از یک سو و برخورداری از یک فرهنگ غلط از سوی دیگر، سبب خودداری افراد و موسسات از استفاده آسان یافته هایشان شده است. لازم به ذکر است، متغییرهای ناخواسته که ممکن است حاصل طرحها و روش های ویژه ای باشند که در تحقیق بکارگرفته می شوند ، غالبا به گونه های مختلف ، اعتبار درونی و بیرونی تحقیق را به مخاطره می اندازند . باید آگاه بود که در تحقیقات علوم رفتاری، کنترل یا حذف کامل این نوع عوامل غیر ممکن است . اما به هر حال سعی پژوهشگران بر آن است که این عوامل را حد الامکان پیش بینی ، شناسایی و تمام احتیاط های لازم را به منظور کاهش آنها بکار ببرند .


 موارد محدود کننده تحقیق عبارتند از :

ـ کمبود منابع علمی قابل دسترس 
منابع علمی بسیار کم و محدودی(حداقل به صورت فارسی) در این حوزه وجود دارد که به طور مستقیم به موضوع مورد مطالعه و تحقیق مربوط باشد. به همین دلیل به منابع لاتین نیازمندیم که خود مشکلات دیگری همچون: "محدودبودن زمان استفاده از اینترنت در دانشکده، برگردان درست متون لاتین به فارسی و یک دست کردن آنها را"  به همراه دارد.
ـ فقدان فعالیت مشابه در این زمینه
ـ نبود بودجه برای انجام و پیشبرد کار
هر کار تحقیقی در مراحل مختلف خود نیازمند صرف هزینه های مالی است که مسلما تحقیقات دانشجویی به دلیل شرایط خاص محقق ازاین موضوع مستثنی نیست.

منبع:http://researcheditor.ir