معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اداره علم سنجی


Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\research\components\com_content\router.php on line 67

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برگزیده دانشجویی نکات مهم و ضوابط شرکت در جشنواره : ♦ کلیه معیارهای انتخاب پژوهشگر برتر دانشجویی در محدوده زمانی بین دو جشنواره پژوهشی دانشگاه (از 1 فروردین ماه سال 1394 تا 1 فروردین ماه سال 1395) مد نظر قرار می‌گیرد. لذا منظور از سال ارزشیابی در بقیه مفاد این آیین نامه ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\research\components\com_content\router.php on line 67

آیین نامه شرکت در همایش های علمی داخل کشور

آیین نامه شرکت در همایش های علمی داخل کشور به منظور گسترش تبادلات علمی و افزایش توان پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه، متقاضیان واجد شرایط این دستورالعمل می توانند با استفاده از تسهیلات مقرر در همایشهای داخلی شرکت نمایند.   1. معاونت تحقیقات از پژوهشگران برای شرکت اعضاء هیات ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\research\components\com_content\router.php on line 67

کمیته تألیف و ترجمه

کمیته تألیف و ترجمه 1- نحوه درخواست کتاب تالیفی چگونه است؟ ابتدا درخواست کتبی به معاون تحقیقات و فناوری+ تکمیل فرم در خواست تألیف و ترجمه (موجود در سایت) + تکمیل فرم اظهار نظر مدیر گروه در خصوص تألیف و ترجمه (موجود در سایت) + صورتجلسه شورای پژوهشی2- آیا وجود فرم اظهار نظر ...