معاونت پژوهشی - دانشگاه علوم پزشکی فسا

green

علم سنجی

جدیدترین فهرست نتایج اعلام شده توسط ESI جهت رتبه بندی دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور

جدیدترین فهرست نتایج اعلام شده توسط ESI جهت رتبه بندی دانشمندان 1% برتر علوم پزشکی کشور نتایج رتبه بندی دانشمندان، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مربوط به May 2016  بر اساس نظام رتبه بندی ESI (Essential Science Indicators) اعلام شد. معیار محاسبه این رتبه گردآوری و تجزیه و تحلیل یک درصد مقالات با بیشترین تعداد استنادات در پایگاه اطلاعاتی ISI ...

جدیدترین مقادیر شاخصImpact Factor مجلات نمایه شده در بانك اطلاعاتی ISI

جدیدترین مقادیر شاخصImpact Factor مجلات نمایه شده در بانك اطلاعاتی ISI شاخص ضریب تأثیر یا همان Impact Factor برای اولین بار در سال 1995 توسط یوجین گارفیلد بنیان‌ گذار موسسه ISIبرای ارزیابی نشریات تعریف شد. این شاخص به‌ صورت میانگین تعداد ارجاعات انجام‌ شده به مقالات منتشر شده در یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین‌ دوساله ...

معرفی سایت ORCID

معرفی سایت ORCID www.ORCID.org ارکید شناسه یا کدی ست که جهت شناسایی نویسنده، محقق یا پژوهشگر به صورت شخصی یا سازمانی تعلق میگیرد. این شناسه دارای دسترسی آزاد برای همه افراد به صورت غیر تجاری و اختصاصی است. شناسه ارکید برای زمانی که دو نویسنده یا بیشتر با اسامی مشابه ...

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی اسکوپوس

راهنمای ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی اسکوپوس به کمک Scopus ID میتوان بین مقالات چاپ شده به وسیله افراد با نام های مشابه تمایز ایجاد کرد. علاوه بر این برای اینکه پروفایل شما به عنوان نویسنده مقاله در اسکوپوس کامل باشد باید مطمئن باشید که مقالاتی که شما نویسنده آن میباشید متعلق به Author ID یکسانی ...

معرفی سایت Research Gate

معرفی سایت Research Gate www.Research Gate.org این وب سایت جهت تبادل اطلاعات بین پژوهشگران و محققان و حل مسائل و پرسش هایی ست که ممکن است در حین هر پژوهشی برای آنها پیش بیاید. علاوه بر آن هر فرد میتواند نتایج و دستاوردهای علمی خود را جهت دسترسی سایر افراد در این سامانه و در ...

معرفی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

معرفی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی علم سنجی دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران، دانشگاه ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی میپردازد. شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمی و کیفی برونداد علمی پژوهشگران است که میتواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقای ...

معرفی coverage های Thomson Reuters

معرفی coverage های Thomson Reuters  نمایه های  Web Of Science  وارد سایت http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/ شده: Web Of Science شامل 4 نمایه میباشد و تا زمانی که ژورنالی در یکی از این چهار نمایه ، Index نشده باشد ایمپکت فاکتور نمیگیرد. به عبارتی دیگر یک ژورنال میتواند توسط موسسه ...

راهنمای استفاده از وب سایت SCImago Journal & Country Rank

راهنمای استفاده از وب سایت SCImago Journal & Country Rank ابتدا وارد سایت www.SCImagojr.Com شده این وب سایت به معرفی شاخصی به نام SJR میپردازد و به صورت تکنیک مجسم سازی به شما کمک میکند تا جایگاه هر ژورنال را از هر کشوری که مدنظرتان میباشد در ذهنتان مصور سازی نماید. این وب سایت تمام اطلاعات خود را از اسکوپوس ...

Cited Half-Life

Cited Half-Life شاخص نیمه عمر استناد (Cited Half-Life) نیمه عمر ارجاعات یا نیمه عمر استناد است و به صورت تعداد سال هایی است که از سال ارزیابی باید به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزیابی باشیم. به عبارت دیگر، این شاخص مدت زمانی که نیمی ...